offerte klik hier

Werkzaamheden

Grondbewerking

Spitten

Spitten is het mengen van de grond. Deze wordt tot op een diepte van maximaal 30 cm losgemaakt zodat grondsoorten en compost gelijk verdeeld zijn. Het is belangrijk dat er geen wortels of grote stenen in de grond zitten.

Frezen

Frezen is het losmaken van de grond tot een diepte van maximaal 15 cm. Dit is ideaal voor het inwerken van onkruid.

Overtopfrees

Met de overtopfrees is het mogelijk om de bestaande grasmat in één werkgang de grond in te werken zodat de grond daarna geëgaliseerd kan worden.

Triltandcultivator

De triltandcultivator is geschikt om de grond oppervlakkig los te maken om onkruid tegen te gaan en om de grond zo los te maken dat deze kan drogen. Deze is ook geschikt voor in jonge asperges. Het is mogelijk om aanaardschijven eraan te bevestigen.


Egaliseren

Na de grondbewerking kan de grond worden geëgaliseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kilverbord. Dit is geschikt om snel grond te verplaatsen en kuilen en oneffenheden weg te werken. Hierbij beschikken we over een kilverbord dat voorzien is van een laser. Op die manier kan het perceel vlak worden gemaakt of natuurlijk glooiend.

Voor de kleine percelen beschikken we over een egalisatieraam. Hiermee kunnen we ook in kleinere tuinen terecht.


Zaaien

Inzaaien

Bij het inzaaien wordt de grond losgemaakt door middel van een rotor kop eg, waarna het graszaad in de volle breedte verdeeld wordt. Het is belangrijk om na het inzaaien ervoor te zorgen dat de grond vochtig blijft. Het beste kan dit door ’s ochtends of ’s avonds te beregenen.

Doorzaaien

Het is mogelijk om een bestaand gazon te herstellen door middel van doorzaaien. Hierbij wordt graszaad in de bestaande grasmat gezaaid. Op die manier worden kale plekken weer groen. Ook na het doorzaaien is het van belang dat de grond vochtig blijft. Na het verticuteren is het verstandig om het gras door te zaaien zodat het snel herstelt en de kans op onkruidgroei verkleint wordt.


Overige

Verticuteren

Wanneer er gemaaid wordt zonder opvangbak kan er een viltlaag ontstaan in het gazon. Dit is dood gras wat niet verteerd. De grond wordt afgesloten waardoor het bestaande gras het moeilijk krijgt om te groeien. Door te verticuteren kan deze viltlaag verwijderd worden en wordt overtollig mos en onkruid meegenomen. Zo kan het gras weer zuurstof en water opnemen.

Kunstmeststrooien

Dit is een snelle manier voor het strooien van bemesting op grote oppervlakten.

Beluchten

Soms ontstaat er een harde laag onder het gazon waardoor water niet weg trekt en er geen zuurstof bij de wortels van het gras komt. Dan is het mogelijk om het gras te beluchten. Hierbij worden kleine gaatjes in de grond geprikt tot een diepte van maximaal 18 cm waardoor het water weg kan en het gras weer zuurstof krijgt.

Walsen

Na het inzaaien van een nieuw gazon liggen er soms nog veel steentjes op het oppervlak. Het is mogelijk om de grond te walsen (aan te drukken) waarbij steentjes in de grond worden geduwd en niet meer hinderen bij het maaien.

Groot loonwerk

Het is ook mogelijk om grotere oppervlakten grond te bewerken. Denk aan het woelen, frezen en maaien.